Recyklácia starých priemyselných budov v centrách miest

Zuzana Luptáková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: priemyselné budovy, história, opustené, recyklácia, konverzia, vnútorné mesto