Problematika polyfunkčných budov

Jozef Kollár

ZHRNUTIE

Viacúčelové budovy sú jednou z najbežnejších foriem súčasnej architektúry. Rozsah, proporcionalitu a funkciu jednotlivých častí vo viacúčelovej (polyfunkčnej) štruktúre ovplyvňujú rýchle spoločenské, ekonomické a technologické zmeny. Súčasný sociálny a ekonomický vývoj preferuje trend funkčnej a konštrukčnej prispôsobivosti, stavebnej prispôsobivosti a regenerácie bytovej štruktúry. Konkrétne uvedené implementačné požiadavky uplatňujú monolitický skeletový systém s možnosťou premenlivého rozsahu zabezpečujúceho dispozičnú variabilitu, flexibilitu a univerzálnosť priestoru.

Kľúčové slová: polyfunkčná budova, variabilita, elasticita, architektúra, integrácia, urbanizmus, flexibilita