Príspevok k dejinám slovenskej architektúry

Matús Dulla

Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: synagógy, Matúš Borský, recenzia, kniha, dejiny, slovenská architektúra