Príspevok k dejinám slovenskej architektúry

Matús Dulla

Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: recenzia, kniha, dejiny, slovenská architektúra, synagógy, Matúš Borský