Priestorové aspekty diverzifikácie energetických zdrojov

Ján Ilkovič

ZHRNUTIE

Článok popisuje východiská, súvislosti a priemety diverzifikácie energetických zdrojov v kontexte tvorby a ochrany životného prostredia. Prezentuje výsledky vedeckého poznania z oblasti teórie architektonickej tvorby výrobných energetických zariadení s využitím konvenčných a netradičných energetických zdrojov s uvedením príkladov typických reprezentantov architektúry.

Kľúčové slová: priestor, teória navrhovania, VEGA, diverzifikácia, energetické zdroje, životné prostredie, výrobné energetické zariadenia