Predslov

Richard Nunes, Giancarlo Cotella, Elisabete Cidre

Tento článok je dostupný len v anglickom jazyku.

Kľúčové slová: vývoj, plánovanie, editoriál, európska integrácia, udržateľnosť, nové výzvy