Predslov

Richard Nunes, Giancarlo Cotella, Elisabete Cidre

Tento článok je dostupný len v anglickom jazyku.

Kľúčové slová: editoriál, udržateľnosť, vývoj, plánovanie, európska integrácia, nové výzvy