Predslov

Maroš Finka

Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: EÚ, EC grant, udržateľnosť, rozvoj, KEGA, krajinné plánovanie, predhovor