Predslov

Maroš Finka

Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: krajinné plánovanie, predhovor, EÚ, EC grant, udržateľnosť, rozvoj, KEGA