Predslov

Dagmar Petríková

Celý článok je dostupný v pdf verzii po kliknutí na „Celý článok“.

Kľúčové slová: konferencia ECLAS, mestská krajina, kultúrny rozmer, Európa, krajinné plánovanie