Predslov

Dagmar Petríková

Celý článok je dostupný v pdf verzii po kliknutí na „Celý článok“.

Kľúčové slová: editoriál, Európa, revitalizácia, oblasti premeny, zmeny, brownfieldy