Pominuteľné obsadzovanie: Nelineárny prístup k adaptabilnej architektúre

Marek Lüley

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

Kľúčové slová: kapacita, tendencia, polyvalencia, rozprávanie, interpretácia, spätná väzba, adaptabilita