Podpora propagačnej kampane prostredníctvom komunikačného dizajnu: Korporátna identita Slovenskej technickej univerzity

Barbora Solárová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: komunikácia, propagačná kampaň, komunikačný dizajn, korporátna identita, STU