Plánovanie udržateľnej poľnohospodárskej krajiny: Nový európsky prístup

Michael Lütz, Olaf Bastian

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: AEMBAC, Európa, plánovanie, poľnohospodárska krajina, poľnohospodárstvo, prostredie, udržateľnosť