Plánovanie udržateľnej poľnohospodárskej krajiny: Nový európsky prístup

Olaf Bastian, Michael Lütz

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: prostredie, udržateľnosť, plánovanie, Európa, poľnohospodárstvo, poľnohospodárska krajina, AEMBAC