Plánovanie udržateľnej poľnohospodárskej krajiny: Nový európsky prístup

Michael Lütz, Olaf Bastian

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: prostredie, udržateľnosť, poľnohospodárska krajina, AEMBAC, plánovanie, Európa, poľnohospodárstvo