Pamiatková obnova kaštieľov

Rudolf Viršík

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: história, vývoj, pamiatková obnova, architektúra, kaštieľ, Slovensko, slohy