Osvetlenie a architektonický dizajn

Viera Lichardová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: osvetlenie, svietidlo, svetelná architektúra, história, architektonický dizajn, materiály