Osvetlenie a architektonický dizajn

Viera Lichardová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: história, architektonický dizajn, materiály, osvetlenie, svietidlo, svetelná architektúra