Ochrana krajiny a prírodné parky v Štajersku/Rakúsko: Skúsenosti a očakávania

Walter Zsilincsar

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: ochrana krajiny, Štajersko, Rakúsko, prírodný park