O súvzťažnosti architektúry a stavebnej fyziky

Ján Fehér

ZHRNUTIE

Príspevok zdôrazňuje prepojenie medzi vybudovaným prostredím a základnými požiadavkami určenými štrukturálnou fyzikou. Ide predovšetkým o slnečné svetlo v byte, tepelný a akustický komfort a spotrebu energie. Na efektívne splnenie týchto požiadaviek je potrebné navrhovať podľa koncepcií dispozícií a objemov.

Kľúčové slová: architektúra, komfort, priestorová akustika, stavebná fyzika, stavebná tepelná technika, štrukturálna fyzika, svetlo