Nová inštitucionálna ekonómia ako prístup k vysvetleniu vzorcov správania účastníkov procesov prenosu znalostí

Martina Hagen

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: správanie, vzorce, prenos vedomostí, vlastnícke práva, transakčné náklady, hlavný agent, inštitucionálna ekonomika