Mojich desať rokov – dve funkčné obdobia vedenia Fakulty architektúry STU

Robert Špaček

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: FA STU, 10 rokov, vedenie, dekan