Mesto – duch, duša, telo

Peter Sedláček, Miro Sopko, Ľubo Šlachta

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: architektúra, urbanizmus, mesto, duch, telo, duša