Medzinárodný workshop a konferencia „E-mesto“

Ľubica Vitková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: budúcnosť, urbanistický výskum, FA STU, workshop, konferencia, Európa, doktorandi, e-mesto