Medzinárodný workshop a konferencia „E-mesto“

Ľubica Vitková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: doktorandi, e-mesto, budúcnosť, urbanistický výskum, FA STU, workshop, konferencia, Európa