Medzinárodný seminár „Uplatňovanie smernice 2001/42/EC v územnom plánovaní v rozšírenej Európskej únii“

Ingrid Belčáková

Celý článok je dostupný v pdf verzii po kliknutí na „Celý článok“.

Kľúčové slová: aplikácia, Smernica 2001/42/EC, Európa, územné plánovanie, medzinárodný seminár