Medzinárodný seminár „Uplatňovanie smernice 2001/42/EC v územnom plánovaní v rozšírenej Európskej únii“

Ingrid Belčáková

Celý článok je dostupný v pdf verzii po kliknutí na „Celý článok“.

Kľúčové slová: aplikácia, Európa, medzinárodný seminár, Smernica 2001/42/EC, územné plánovanie