Medzinárodná konferencia ECLAS 2006: Kultúrny rozmer mestskej krajiny

Dagmar Petríková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné. Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: FA STU, konferencia ECLAS, mestská krajina, kultúrna dimenzia