Materiál v dizajnérskej tvorbe

Peter Daniel

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: dizajn, kritériá, materiál, materiálová báza, tvorba