Materiál v dizajnérskej tvorbe

Peter Daniel

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: kritériá, tvorba, dizajn, materiál, materiálová báza