Krajinný ekologický výskum, prax a vzdelávanie ako základ pre realizačný program Európskeho dohovoru o krajine na Slovensku

Mária Kozová, Pavlína Mišíková, Anna Kršáková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: krajinné plánovanie, Slovensko, vzdelávanie, rámec, Európsky dohovor o krajine, KEGA, krajinná ekológia, prax, implementácia