Krajinný ekologický výskum, prax a vzdelávanie ako základ pre realizačný program Európskeho dohovoru o krajine na Slovensku

Anna Kršáková, Mária Kozová, Pavlína Mišíková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: Európsky dohovor o krajine, implementácia, KEGA, krajinná ekológia, krajinné plánovanie, prax, rámec, Slovensko, vzdelávanie