Komplexné ponímanie komfortu: Interakcia človeka s objektmi v mikroprostredí

Veronika Kotradyová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

Kľúčové slová: vnímanie, interakcia, prostredie, pohodlie, človek, interiér, dizajn