K problematike potenciálu územia

Bohumil Kováč

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: potenciál, územné plánovanie, územný plán, územie, urbanizmus, optimum, územné rezervy