K dvojstupňovosti štúdia na FA STU

Henrich Pifko

ZHRNUTIE

Na FA STU sú dva stupne štúdia. V skutočnosti bakalársky stupeň neexistuje a druhý stupeň nenapĺňa motiváciu študentov. Uznanie dôležitosti bakalárskeho štúdia by vyriešilo mnoho problémov, ale je nevyhnutné ho vyriešiť v úzkej koordinácii s Komorou architektov, aby sa objasnil profesionálny status architektov, ktorí sú držiteľmi bakalárskeho titulu. Selektivita druhého stupňa by nám ako pedagógom umožnila začať s vyššími nárokmi. Otázka však závisí od toho, do akej miery sú prax a škola na takúto zmenu pripravené.

Kľúčové slová: prax, dvojstupňové štúdium, SKA, zmena, bakalár, FA STU