Jednolôžková izba a jej význam v procese humanizácie nemocničného prostredia

Stanislav Majcher

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: nemocnica, humanizácia, jednolôžková izba, psychická pohoda, flexibilita, ekonómia