Jednolôžková izba a jej význam v procese humanizácie nemocničného prostredia

Stanislav Majcher

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: psychická pohoda, flexibilita, ekonómia, nemocnica, humanizácia, jednolôžková izba