INTERREG III B CADSES “POLYDEV”

Ingrid Belčáková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: najlepšie postupy, polycentrický rozvoj, POLYDEV, udržateľnosť, územné plánovanie, INTERREG, CADSES