INTERREG III B CADSES “POLYDEV”

Ingrid Belčáková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: polycentrický rozvoj, udržateľnosť, POLYDEV, územné plánovanie, INTERREG, CADSES, najlepšie postupy