INTERREG III B CADSES “POLYDEV”

Ingrid Belčáková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: udržateľnosť, územné plánovanie, INTERREG, CADSES, najlepšie postupy, polycentrický rozvoj, POLYDEV