Inteligentný región: Znalostný manažment ako stratégia regionálneho rozvoja

Frank Othengrafen

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: stratégia, regionálny rozvoj, inteligentný región, znalostný manažment, znalostná spoločnosť