Inteligentný región: Znalostný manažment ako stratégia regionálneho rozvoja

Frank Othengrafen

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: inteligentný región, regionálny rozvoj, stratégia, znalostná spoločnosť, znalostný manažment