Hospic

Monika Balarová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: Slovensko, nemocničné prostredie, dizajn, hospic, typológia