Formovanie urbanistického priestoru a urbánneho prostredia z hľadiska vnímania a hodnotenia významu, kvality a komplexnosti za podpory priestorovej simulácie

Peter Kardoš

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: vnímanie, hodnotenie, formovanie, urbanizmus, priestor, urbánne prostredie, simulácia