Formovanie kultúrnej krajiny

Ľubica Lešinská

ZHRNUTIE

Zhrnutie článku je dostupné na jeho konci.

Kľúčové slová: krajinná architektúra, kultúrna krajina, aktivity, formovanie