Formovanie kultúrnej krajiny

Ľubica Lešinská

ZHRNUTIE

Zhrnutie článku je dostupné na jeho konci.

Kľúčové slová: aktivity, formovanie, krajinná architektúra, kultúrna krajina