Enkláva – základná forma urbanisticko-architektonickej transformácie obytných štruktúr alebo nová štruktúra recyklovaného mesta

Andrea Bacová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: urbanizmus, obytná štruktúra, recyklácia, architektúra, enkláva, transformácia