Editoriál

Henri Achten

Tento článok je dostupný len v anglickom jazyku.

Kľúčové slová: výskum, FAD STU, kariéra, architektúra, PhD, ALFA