Editoriál

Henri Achten

Tento článok je dostupný len v anglickom jazyku.

Kľúčové slová: kariéra, architektúra, PhD, ALFA, výskum, FAD STU