Editoriál

Henri Achten

Tento článok je dostupný len v anglickom jazyku.

Kľúčové slová: architektúra, ALFA, výskum, FAD STU, kariéra, PhD