Editoriál

Henri Achten

Tento článok je dostupný len v anglickom jazyku.

Kľúčové slová: ALFA, architektúra, FAD STU, kariéra, PhD, výskum