Editoriál

Melinda Benkő

Tento článok je dostupný len v anglickom jazyku.

Kľúčové slová: editoriál, konferencia doktorandov, ALFA, DOCONF, urbanizmus, mesto, FAD STU, mesto budúcnosti, fyzická prítomnosť