Editoriál

Melinda Benkő

Tento článok je dostupný len v anglickom jazyku.

Kľúčové slová: fyzická prítomnosť, editoriál, konferencia doktorandov, ALFA, DOCONF, urbanizmus, mesto, FAD STU, mesto budúcnosti