Editoriál

Melinda Benkő

Tento článok je dostupný len v anglickom jazyku.

Kľúčové slová: ALFA, DOCONF, editoriál, FAD STU, fyzická prítomnosť, konferencia doktorandov, mesto, mesto budúcnosti, urbanizmus