Editoriál 3/2023

Zuzana Čerešňová

Tento článok je dostupný len v anglickom jazyku.

Kľúčové slová: inkluzívne navrhovanie, navrhovanie pre všetkých, špeciálne číslo, editoriál, dostupnosť, univerzálne navrhovanie, sociálne začlenenie, participatívne plánovanie