Editoriál

Irena Dorotjaková

Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: editoriál, ALFA, výskum, publikovanie, FA STU, indexované databázy, citácie