Editoriál 2/2022

Sanela Klarić

Tento článok je dostupný len v anglickom jazyku.

Kľúčové slová: prostredie, architektúra, editoriál, zdravie, znečistenie ovzdušia, kvalita ovzdušia, WHO