Editoriál 1/2024

Jan Jehlík

Tento článok je dostupný len v anglickom jazyku.

Kľúčové slová: proporcie, architektúra, vzťahy, performatívny priestor, editoriál, história, mierka