E-learning a informačné a komunikačné technológie (IKT) v architektúre a krajinnom dizajne

Viera Joklová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: e-vzdelávanie, IKT, architektúra, dizajn krajiny, vzdelávanie, Európa, landscape design