E-learning a informačné a komunikačné technológie (IKT) v architektúre a krajinnom dizajne

Viera Joklová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: vzdelávanie, Európa, landscape design, e-vzdelávanie, IKT, architektúra, dizajn krajiny