Domy potrebujú otrokov

Stanislav Števo

ZHRNUTIE

Článok sa zaoberá energetickou stránkou moderných domov – bývania v kontexte celkového hodnotenia životného cyklu. Opisuje mnohé mylné predstavy energetického a ekologického hodnotenia budov, ktoré spolu s lacnými fosílnymi palivami – „energetickými otrokmi“ viedli k vzniku súčasného neudržateľného štandardu bývania. Na mnohých príkladoch demonštruje nezmyselnú špirálu plytvania, ktorú požiadavky našich domov roztáčajú.  Druhá časť článku sa venuje základným princípom stavby a užívania domov smerujúcim k trvalej udržateľnosti. Nevyhnutne sa aplikujú koncepčné a funkčné princípy z najstaršieho známeho trvalo udržateľného systému – prírody. Keďže príroda stavia a žije z toho, „čo je po ruke“ bude musieť byť udržateľný dom chápaný ako nedeliteľná súčasť svojho okolia, ktoré pokrýva všetky nevyhnutné materiálové, energetické a potravinové požiadavky. Záverečná časť článku pojednáva o permakultúrnych princípoch navrhovania udržateľných ľudských sídiel a o výzvach v bývaní, ktorým budeme musieť v budúcnosti čeliť.

Kľúčové slová: udržateľnosť, budúcnosť, energia, LCA, architektúra