Dizajn ako dôležitý aspekt obchodného úspechu na Slovensku

Tomáš Nagy

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: Slovensko, dizajn, úspech, podnikanie