Cieľové skupiny, konkurenti a organizácia propagácie PZI v regiónoch strednej a východnej Európy

Pawel Capik

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné. Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: cieľové skupiny, PZI, podpora, Európa, regionálny rozvoj, efektívnosť