Charakteristika a porovnanie škôl s výučbou architektúry na Slovensku

Peter Vodrážka

ZHRNUTIE

Nastáva zmena dominantného postavenia dvoch vzdelávacích inštitúcií v architektúre, Fakulty architektúry STU a Vysokej školy výtvarných umení, spôsobená zriadením katedier architektúry na Stavebnej fakulte STU v Bratislave a Košiciach. Rozdiely sú v dĺžke štúdia, štruktúre a podiele predmetov a ateliérovej práce. Analýza vzdelávania sa nevyhnutne stala základom dohôd o spolupráci medzi Slovenskou komorou architektov a školami architektúry.

Kľúčové slová: architektonické školy, Slovensko, SvF STU, SvF TU, porovnanie, FA STU, VŠVU