Centrum regionálnych štúdií Maďarskej akadémie vied: Diskusné príspevky č. 51

Petar Petrov

Celý článok je dostupný v pdf verzii po kliknutí na „Celý článok“.

Kľúčové slová: Budapešť, diskusia, Maďarská akadémia vied, recenzia, brownfields, kniha, rehabilitácia