Centrum regionálnych štúdií Maďarskej akadémie vied: Diskusné príspevky č. 51

Petar Petrov

Celý článok je dostupný v pdf verzii po kliknutí na „Celý článok“.

Kľúčové slová: recenzia, kniha, rehabilitácia, Budapešť, diskusia, Maďarská akadémia vied, brownfields