Autori a tiráž

Ing. arch. Silvia Cejpková
Ústav teórie a dejín architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU v Bratislave
silvia.cejpkova@stuba.sk

Ing. arch. Irena Dorotjaková
Fakulta architektúry STU v Bratislave
dorotjakova@fa.stuba.sk

doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
Ústav dizajnu
Fakulta architektúry STU v Bratislave
branislav.jelencik@stuba.sk

Ing. arch. Michal Kacej
Ústav architektúry občianskych budov
Fakulta architektúry STU v Bratislave
michal.kacej@stuba.sk

MgA. Martin Mrázek
Ústav nábytku, designu a bydlení
Mendelova univerzita v Brně
mmartinmm@email.cz

Ing. arch. Katarína Vošková, PhD.
Ústav teórie a dejín architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU v Bratislave
katarina.voskova@stuba.sk