Autori

prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU
peter.vodrazka@stuba.sk

doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Fakulta architektúry STU
belcakova@fa.stuba.sk

Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Fakulta architektúry STU
karina.kristianova@stuba.sk

Ing. arch. Lukáš Šíp
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Fakulta architektúry STU
lukas.sip@stuba.sk

Ing. arch. Miriam Heinrichová, PhD.
Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Fakulta architektúry STU
miriam.heinrichova@stuba.sk

Ing. arch. Michal Valúšek
Ústav architektúry občianskych budov
Fakulta architektúry STU
michal.valusek@stuba.sk

Ing. arch. Lucia Benkovičová
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Fakulta architektúry STU
lucia.benkovicova@stuba.sk

Bc. Darina Manová
Fakulta architektúry STU
xmanova@is.stuba.sk