Autori

AUTORI PRÍSPEVKOV

prof. Ing. arch. Julián KEPPL, CSc.
Fakulta architektúry STU
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
keppl@fa.stuba.sk

doc. Ing. arch. Andrea BACOVÁ, PhD.
Fakulta architektúry STU
Ústav architektúry obytných a občianskych budov
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
bacova@fa.stuba.sk

Ing. arch. akad. arch. Vladimír BAHNA, PhD.
Fakulta architektúry STU
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
bahna@fa.stuba.sk

Ing. arch. Stanislav MAJCHER, PhD.
Fakulta architektúry STU
Ústav architektúry obytných a občianskych budov
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
majcher@fa.stuba.sk

Ing. arch. Katarína MORÁVKOVÁ
Fakulta architektúry STU
Ústav interiéru a výstavníctva
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
moravkova@fa.stuba.sk

Ing. Barbora SOLÁROVÁ
Fakulta architektúry STU
Ústav dizajnu
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava

Ing. Zsuzsa SZENCZI NÉMETH
Fakulta architektúry STU
Ústav dizajnu
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava

Ing. arch. Edita VRÁBLOVÁ
Fakulta architektúry STU
Ústav architektúry obytných a občianskych budov
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
vrablova@fa.stuba.sk

AUTORI RECENZIÍ

prof. Ing. arch. Matúš DULLA, DrSc.
Fakulta architektúry STU
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
dulla@fa.stuba.sk

doc. Mgr. Ľubomír HORNÍK, ArtD.
Fakulta architektúry STU
Ústav dizajnu
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
hornik@fa.stuba.sk

prof. Ing. arch. Bohumil KOVÁČ, PhD.
Fakulta architektúry STU
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
kovac@fa.stuba.sk

prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan PETELEN, PhD.
Fakulta architektúry STU
Ústav interiéru a výstavníctva
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
petelen@fa.stuba.sk

doc. Ing. arch. Ľubica VITKOVÁ, PhD.
Fakulta architektúry STU
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
vitkova@fa.stuba.sk