Autori a tiráž

Bc. Matúš Antolík
Fakulta architektúry STU v Bratislave
xantolik@stuba.sk

Ing. arch. Tereza Bartošíková
Ústav teórie a dejín architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU v Bratislave
tereza.bartosikova@stuba.sk

Ing. arch. Zuzana Humajová
Ústav interiéru a výstavníctva
Fakulta architektúry STU v Bratislave
zuzana.humajova@stuba.sk

Ekaterina Kochergina
Volgograd University of Architecture and Civil Engineering
kochergina.research@gmail.com

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.
Ústav teórie a dejín architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU v Bratislave
magdalena.kvasnicova@stuba.sk

Ing. Monika Lachmannová
Ústav záhradné a krajinářské architektury
Mendelova univerzita v Brně
lachmannova@gmail.com

Ing. arch. Ján Legény, PhD.
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Fakulta architektúry STU v Bratislave
jan.legeny@stuba.sk

prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Fakulta architektúry STU v Bratislave
robert_spacek@stuba.sk

doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Ústav interiéru a výstavníctva
Fakulta architektúry STU v Bratislave
vinarcikova@fa.stuba.sk

Marianna Volná
Fakulta architektúry STU v Bratislave
xvolna@stuba.sk