Autori a tiráž

Ing. arch. René Dlesk
P-U-R-A Platform for Urban Research and Architecture s.r.o.
r.dlesk@p-u-r-a.com

Ing. arch. Irena Dorotjaková
Fakulta architektúry STU v Bratislave
dorotjakova@fa.stuba.sk

Ing. arch. Peter Horák
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU v Bratislave
peter.horak@stuba.sk

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU v Bratislave
kovac@fa.stuba.sk

Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU v Bratislave
kristianova@fa.stuba.sk